A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet ....-ik, Az Orvosszövetség ....-ik Évkönyve

Názov a zodpovednosť: A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet ....-ik, Az Orvosszövetség ....-ik Évkönyve [Ročenka Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov] / Összeállította: Elnökség ; 33. (5.) [1902]

Bibliografická adresa: Rimaszombat : [Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egylet], 1902 (Rimaszombat : Nyomatott Rábely Miklós Könyvnyomdájában)

Fyzický popis kolácia pole: 73 s. : ; 22x15 cm

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka ročenky

Krajinský zväz lekárov - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

ročenky spolkovéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:061.2 ; 615:061.2 ; 061.2 ; 05

Signatúra: HU, Semmelweis, 43083

Pôvodné formy korporácií:

Rábely Miklós Könyvnyomdája pozri Rábeľ, Mikuláš, Rimavská Sobota (Slovensko)