zavri túto časť knižnice A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet Évkönyve
zavri túto časť knižnice 1889
Pozrieť dokument Számadatok kibővítése
Pozrieť dokument A Gömörmegyei orvos gyógyszerész egyesület alapszabályai 1868-tól
Pozrieť dokument A tornallyai járásban előfordult hullabonczolások ismertetése
Pozrieť dokument Orvosi kamarák kérdéséhez vélemény
Pozrieť dokument Megyei főorvos évi jelentése az 1888-ik évről
Pozrieť dokument A megyei közkórháznak 1888-ik évről szóló gyógyítási viszonyai
Pozrieť dokument A tagok névsora 1889-ben
Pozrieť dokument A Gömörmegyei orvos gyógyszerész egyesületnek 1889 április hó 29-én Rimaszombaton tartott közgyülés jegyzőkönyve