Ursprung der Namen "Karpathen" und "Tatra"

Názov a zodpovednosť: Ursprung der Namen "Karpathen" und "Tatra" [O pôvode slov Karpaty a Tatry] / Hradszky Josef ; s. 39-45

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Anotácia: Príspevok sa zaoberá historickým vývojom pomenovania Karpát a Tatier

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 2, s. 401. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

názvy zemepisnéHeslo/geografické:

Karpaty - onomastika

Tatry (Slovensko) - onomastika


MDT: 801.311

Pôvodné formy mien:

Hradszky, Josef pozri Hradský, Jozef (1827-1904)