Vándorlások a Szepességen

Názov a zodpovednosť: Vándorlások a Szepességen : (Egy melléklettel) [Potulky po Spiši] / Németből Hradszky József után fordította: Vidonyi József, Z.J. ; s. [1]-32 a [97-]-123 a [193]-216]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Časti dokumentu: Szepesváralja; A vár; Utójegyzetetk; Szepesvár grófjai és Szepesmegye főispánjai

Anotácia: Dejiny vybraných spišských miest (napr. Spišský Hrhov, Levoča, Spišské Podhradie) a Spišského hradu, ďalej prehľad majiteľov Spišského hradu a spišských županov

Poznámky: Avizovaná príloha v popisovanom exemplári chýba. Voľné pokračovanie. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 401. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Korporácia:

Spišský hrad (Žehra, Slovensko) - dejinyHeslo/Všeobecné meno:

župani - Spiš (Slovensko : oblasť)Heslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - dejiny

Levoča (Slovensko) - dejiny

Spišský Hrhov (Slovensko) - dejiny


MDT: 943.76 ; 929 ; 728.8(091) ; 943.92