Die Seen in den Central-Karpathen

Názov a zodpovednosť: Die Seen in den Central-Karpathen [Jazerá v Tatrách] / Von Josef Hradszky ; s. 89-121

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Časti dokumentu: Seen auf dem galizischen Gebiete; Seen uf dem ungarischen Gebiete

Anotácia: Zhodnotenie doterajších výskumov v oblasti horských jazier v Tatrách. Autor stanovil ich počet na 112, zaoberá sa ich rozlohou, pomenovaním, hĺbkou a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 401. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

plesá

jazerá horskéHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko, Poľsko) - plesá


MDT: 556.55