Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : a gömörmegyei orvos-gyógyszerész egylet-nek 1900 május 29-én Rozsnyón tartott közgyüléséről [Zápisnica spísaná na valnom zhromaždení Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy 29. mája 1900 v Rožňave] / Jegyzette: Dr. Hajcsy Sándor ; Hitelesítjük: Dr. Pósch Dezső, dr. Meskó Miklós ; s. 22-28

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXXI-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség III-dik Évkönyve [1900]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1901

Časti dokumentu: 1, A vármegye egészségügyi statisztikája az 1899 évről / Meskó Miklós. - Gömörmegyei közkórház betegforgalmi statisztikája és kimutatása a végzett műtétekről 1899. évben / Kármán Aladár. - A rozsnyói Kósa-Schopper kórház 1899. évi működéséről / Ruber József

Anotácia: Na zasadaní spolku odznela správa o situácií vo verejnom zdravotníctve v Gemerskej župe za rok 1899, a štatistické prehľady o činnosti župnej nemocnice v Rimavskej Sobote a základinovej Kósa-Schopperovej nemocnice v Rožňave

Poznámky: Pôvodca overený: M. Meško - SBS 4, s. 157. Biogr. údaje S. Hajcsi, D. Pósch doplnené: Thököly. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Rožňava (Slovensko) - Rožňava (Slovensko), 1900, zhromaždenia valné

Verejná župná nemocnica - zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske - činnosť

spolky lekárnické - činnosť,

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické

Rožňava (Slovensko) - zdravotníctvo verejné

Rimavská Sobota (Slovensko) - nemocnice


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05 ; 614:362.11 ; 362.11 ; 614.2:362.11