Wanderungendurch die Zips

Názov a zodpovednosť: Wanderungendurch die Zips : (Mit einer Beilage) [Potulky po Spiši] / Von Josef Hradszky ; s. [33]-70 a [124]-155 a [217]-245

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Časti dokumentu: Kirchdrauf; Die Burg; Schlussbemerkungen; Burggrafen und Obergespäne von Zipsen

Anotácia: Dejiny vybraných spišských miest (Spišský Hrhov, Levoča, Spišské Podhradie) a Spišského hradu, ďalej prehľad majiteľov Spišského hradu a spišských županov

Poznámky: Avizovaná príloha v popisovanom exemplári chýba. Voľné pokračovanie. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 401. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések = Abhandlungen

Heslo/Korporácia:

Spišský hrad (Žehra, Slovensko) - dejinyHeslo/Všeobecné meno:

župani - Spiš (Slovensko : oblasť)Heslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - dejiny

Levoča (Slovensko) - dejiny

Spišský Hrhov (Slovensko) - dejiny


MDT: 943.76 ; 929 ; 728.8(091) ; 943.92