Témy

 

Ako čítať dokumenty

Keď sa vám v hornej časti stránky zobrazí názov dokumentu, fotografie, alebo obal knihy, spoznáte, či ste sa dostali ku konkrétnemu dokumentu, alebo knihe. V niektorých zbierkach je zobrazený taktiež obsah, iné môžu obsahovať len číslo aktuálnej strany spolu s textovým poľom pre výber stránky pre prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu stránku. V obsahu je aktuálne zobrazená stránka zvýraznená tučne a obsah je možné ďalej otvoriť.

Pod obsahom (prípadne navigáciou medzi stránkami) sa nachádza text vybranej sekcie. Hneď ako si ho prečítate, budete môcť pomocou šípky v dolnej časti stránky prejsť na ďalšiu sekciu, alebo sa vrátiť späť k predchádzajúcej.

Pod názvom alebo obalom sa nachádza niekoľko tlačidiel. Kliknutím na rozvinúť text sa v okne zobrazí celý text aktuálnej sekcie, alebo knihy. Pokiaľ je dokument veľký, môže to zabrať veľkú časť operačnej pamäti! Kliknutím na rozvinúť obsah sa zobrazia všetky úrovne obsahu dokumentu, takže sú vidieť názvy všetkých kapitol a sekcií. Kliknutím na zobraziť v novom okne sa prehliadaný dokument otvorí v novom okne prehliadača. Slová, ktoré ste hľadali sú zvýraznené. Kliknutím na bez zvýraznenia je možné zvýrazňovanie zrušiť.

otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsahOtvor túto policu
otvoriť tento dokument a ukázať obsahzavri túto knihuOtvor/zavri knihu
Pozrieť dokumentZobraz túto časť textu
do predchádzajúcej častido ďalšej častiChoď do predchádzajúcej/dalšej časti
Zobraz plný text, alebo nie
Rozbaľ obsah, alebo nie
Otvor túto stránku v novom okne
Zvýrazni hľadané termíny, alebo nie

 

Ako hľadať konkrétne slová

Vyhľadávanie sa realizuje na stránke "hľadaj" vykonaním nasledujúcich krokov:

  1. Určite aké výrazy chcete vyhľadávať
  2. Rozhodnite sa či chcete vyhľadávať všetky, alebo len niektoré slová výrazu
  3. Zadajte slová do pola pre vyhľadávanie
  4. Kliknite na tlačidlo Hľadať

Po odoslaní dotazu sa vám na obrazovke zobrazí prvých dvadsať dokumentov, spĺňajúcich vašu požiadavku. Na konci zoznamu je tlačidlo, ktoré zobrazí ďalších dvadsať záznamov. Odtiaľ je možné prekliknúť sa na tretiu dvadsiatku, alebo sa vrátiť na prvú. Kliknutie na názov dokumentu, alebo na malé tlačidlo vedľa dokumentu, dokument zobrazí.

Štandardne sa zobrazuje prvých 100 výsledkov, tento limit sa dá zmeniť na stránke NASTAVENIA

 

Vyhľadávacie termíny

Všetko čo napíšete do pola na vyhľadávanie sa považuje systém za "vyhľadávacie termíny", ktoré sa môžu skladať z čísiel, alebo znakov abecedy. Vyhľadávanie termínov spojených pomlčkami systém považuje za dve rozdielne slová. Vyhľadávanie podľa slov, ktoré obsahujú pomĺčku nie je možné.

Napríklad: dotaz

bude vyhodnotený rovnako ako

 

Typ dotazu

Existujú dva rôzne druhy dotazov.

Použite toľko vyhľadávacích výrazov, koľko uznáte za vhodné - celú vetu, alebo aj odstavec. Pokiaľ zadáte ako dotaz len jedno slovo, budú dokumenty zoradené podľa frekvencie jeho výskytu.

 

Rozsah dotazov

Vo väčšine kolekcií si môžete vybrať prehľadávanie rozličných indexov. Napríklad indexy autorov, titulov, jednotlivých kapitol, alebo odstavcov. Výsledkom sú vždy dokumenty, ktoré zodpovedajú dotazu - to platí nezávisle od prehľadaného indexu.

Ak sú dokumenty knihami, budú otvorené na správnom mieste. Kliknutím na priečinok je možné otvoriť a zavrieť dokument.

 

Zmeniť nastavania

Ak kliknete na tlačidlo NASTAVENIA hore na stránke, budete môcť zmeniť nastavenia, tak aby viac vyhovovali vašej práci.

 

Nastavenia zbierok

Niektoré zbierky zahŕňajú viacero podkolekcií, ktoré je možné prehľadávať jednotlivo alebo naraz. Počet zbierok, ktoré chcete prehľadávať si môžete určiť na stránke s nastaveniami.
 

Jazykové nastavenia

Každá zbierka je v predvolenom jazyku, ktorý je možné zmeniť v nastaveniach. Zmeniť môžete aj schému kódovania pre zobrazenie výstupu v prehliadači. Softvér vyberie vždy optimálnu hodnotu, ale pri niektorých prehliadačoch je lepšie zvoliť kódovaciu tému manuálne. Pri všetkých zbierkach je možné zmeniť grafické rozhranie na textové, ktoré je vhodné najmä pre zrakovo znevýhodnených používateľov.

 

Nastavenia prezentácie

V závislosti od konkrétnej kolekcie, si môžete nastaviť viac možností, ktoré ovplyvnia spôsob jej prezentácie.

Kolekcie webových stránok vám umožňujú zrušiť navigačný panel na vrchu každej stránky, takže po vyhľadaní dokumentu sa dostanete na stránku ktorá už hlavičku Greenstone obsahovať nebude. Pre ďalšie vyhľadávanie budete musieť vo vašom prehliadači kliknúť na tlačidlo "späť". Pri kolekciách obsahujúcich webové dokumenty, smerujú často ich linky na webové stránky mimo knižnice, v takom prípade vás systém Greenstone upozorní, že odchádzate na stránky nachádzajúce sa mimo digitálnej knižnice. Toto upozornenie je možné vypnúť na nastaveniach zbierky. V niektorých zbierkach, môžete kontrolovať či linky na stránke s vyhľadanými dokumentmi smerujú priamo na URL na web, alebo do kópie v digitálnej knižnici.

 

Nastavenia vyhľadávania

Pri tvorbe dotazov si môžete vybrať medzi jednoduchým a rozšíreným vyhľadávaním. Rozšírené vyhľadávanie Vám umožňuje kombinovať operátori & (pre "A"), | (pre "ALEBO"), and ! (pre "NIE“).

História vyhľadávaných termínov zobrazuje vaše posledné dotazy, to vám umožňuje lepšiu modifikáciu dotazov.

Nezabúdajte, že aj počet hitov zobrazených na jednej webovej stránke môžete regulovať.