otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsah A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet Évkönyve
otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsah A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines
otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsah A Selmeczbányai Gyógyászati És Természettudományi Egyesület Évkönyve
otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsah A Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve