zavri túto časť knižnice zdravotníctvo verejné (33)
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Egészségügyi jelentés az 1898-ik évről / Lorx, Alexander
Pozrieť dokument Egészségügyi statisztika az 1901. évről / Meško, Mikuláš
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Egészségügyi statisztika az 1902-ik évről Gömörmegyében / Meško, Mikuláš
Pozrieť dokument A Gömörmegyei orvos gyógyszerész egyesületnek 1889 április hó 29-én Rimaszombaton tartott közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A gömörmegye múlt évi egészségügyi viszonyairól / Meško, Mikuláš
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Gömör vármegyei közkórházban 1894-ik évről szóló kimutatása / Kármán, Aladár
Pozrieť dokument Gömörvármegye közegészségügye / Löcherer, Tomáš
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : felvétetett Ratkón, a gömörmegyei orvos-gyógyszerész egylet 1899-ik év szeptember hó 26-ikán tartott közgyülése
Pozrieť dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett Pelsüczön, a gömörvárm[egyei] orvosszövetség és orvos-gyógyszerész-egylet vándorgyülésén 1902 szeptember 23-án
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : felvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerész-egyesület 1894. évi június hó 17-én Tátrafüreden tartott (tavaszi) gyülésén
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : felvétetett Dobsinán a gömörmegyei fiók-szövetség 1900. évi szeptember hó 20-án tartott rendes közgyülésén
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett Rozsnyón, 1904. május hó 25-ikén, az orvosszövetség és orvos-gyógyszerész-egyesület rendes tavaszi közgyülésén
Pozrieť dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett Rozsnyón, a gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet 1902. május hó 27-én tartott rendes gyülésén
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : a gömörmegyei orvos-gyógyszerész egylet-nek 1900 május 29-én Rozsnyón tartott közgyüléséről
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv a Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesületnek 1891. évi április hó 27-én d[él]u[tán] Rimaszombaton tartott közgyüléséről
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jelentés Gömörvármegye 1904. évi közegészségügyi viszonyairól / Meško, Mikuláš
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jelentés Szepes vármegye 1911. évi egészségügyi állapotáról / Lorx, Alexander
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jelentés Szepesvármegye 1911. évi közegészségügyi állapotokról / Lorx, Alexander
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jelentés Szepesvármegye területén az 1909- és 1910-ik évben előfordult heveny-fertőző kórokról / Lorx, Alexander
Pozrieť dokument A közegészégügy állása a mult 1896-iki évben / Lorx, Alexander
Pozrieť dokument Megyei főorvos évi jelentése az 1888-ik évről / Szabó, Samu
Pozrieť dokument A megyei közkórháznak 1888-ik évről szóló gyógyítási viszonyai / Marikovszky, István
Pozrieť dokument Selmeczbánya hygieniai viszonyairól / Kapp, Jakab
Pozrieť dokument A "Szepesi orvos-gyógyszerészegylet" 1895. május 28-án, Szepes Szombaton tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Szepes megye szabályrendelete a bábaügy rendezéséről
Pozrieť dokument Szepesmegyének közegészégi állapota az 1899-iki évben / Lorx, Alexander
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Szepesvármegye közegészégügyi viszonya az 1901-ik évben / Lorx, Alexander
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Szepesvármegye közegészségügyi viszonyai 1906 és 1907-ben / Lorx, Alexander
Pozrieť dokument Szepesvármegye közegészségügyi viszonyai az 1902-ik évben / Lorx, Alexander
Pozrieť dokument Számadatok kibővítése / Löcherer, Tomáš
Pozrieť dokument A tornallyai járásban előfordult hullabonczolások ismertetése / Török, János
Pozrieť dokument Vármegyei egészségügyi statisztika / Löcherer, Tomáš
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Vármegye múlt évi közegészségügyi viszonyairól / Meško, Mikuláš