zavri túto časť knižnice pieskovce (2)
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A kárpáti homokkő elválási idomairól / Raisz, Miksa
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Ueber Absonderungsformen des Karpathen-Sandsteines / Raisz, Maximilian